FOTY header (1440x600)

Aandachtspunten afsluiten AOV

Op zoek naar een AOV als zzp’er? Hier moet je op letten

Stem de AOV af op jouw situatie

Als je als zzp’er besluit om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten, doe je dit waarschijnlijk omdat je zekerheid wilt. Je bent met de toekomst bezig en wil geen risico lopen om geen inkomen te hebben als je ziek of arbeidsongeschikt wordt. Heel verstandig! Er is echter nog wel een aantal zaken waar je goed op moet letten als je een AOV afsluit. Kies niet zomaar de goedkoopste, want dit kan je uiteindelijk nog duur komen te staan.

Op eigen houtje of toch advies?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadde ondernemers sterk af om op eigen houtje een AOV af te sluiten. Minister van Financiën Wopke Hoekstra vindt dat consumenten niet verplicht moeten worden om advies in te winnen voor ze een AOV kiezen. De discussie geeft wel aan dat het belangrijk is om goed na te denken over welke AOV je afsluit. Verzekeringsmaatschappijen laten je niet voor niets veel gegevens invullen. Dit doen ze, zodat ook zij kunnen checken of de gekozen verzekering bij jouw situatie past.

Sommen- of schadeverzekering

Een AOV kan een sommenverzekering of een schadeverzekering zijn. Een schadeverzekering keert de werkelijke schade uit bij arbeidsongeschiktheid. Dit is niet het geval bij een sommenverzekering. Hierbij wordt de uitkering namelijk gebaseerd op het verzekerde bedrag, ongeacht de werkelijke schade die de verzekerde ondervindt. Je kunt hier als verzekerde dus veel voordeel van hebben.

Voorbeeld

Stel dat je een AOV hebt op basis van jouw inkomen van €50.000 per jaar. Je kunt maximaal 70-80 procent van jouw inkomen verzekeren, dus het verzekerde bedrag is € 40.000. In de jaren die erop volgen is jouw inkomen gedaald naar €30.000 per jaar, maar het verzekerde bedrag staat nog steeds op €40.000. Dan word je ziek en kun je niet meer werken. Met een sommenverzekering heb je recht op het gehele bedrag van €40.000. Dit is niet het geval bij een schadeverzekering: dan zal worden beoordeeld dat je minder schade lijdt, omdat je al een tijd minder verdiende. Het bedrag dat zal worden uitgekeerd zal dan ook een stuk lager liggen.

Variabelen van invloed op de premie

Voor het voordeel van een sommenverzekering betaal je meer premie dan bij een schadeverzekering. De hoogte van de premie hangt verder af van het soort beroep dat je uitoefent, je leeftijd op het moment van afsluiten, de looptijd, de gewenste eigenrisicoperiode en het bedrag dat je wenst te verzekeren.

Verzekeren via het UWV

Je kunt je bij een verzekeraar als Allianz verzekeren, maar je kunt er ook voor kiezen om dit via het UWV te doen. Het belangrijkste verschil is dat een particuliere verzekeraar je kan weigeren als je bijvoorbeeld een erg gevaarlijk beroep uitoefent of als je al gezondheidsklachten hebt. Het UWV kan je om die redenen niet weigeren en accepteert iedereen. Dit wordt door het UWV wel doorberekend in de premie: die is bij het UWV relatief hoog. Let ook op: bij het UWV moet je er op tijd bij zijn. Meld je aan binnen 13 weken na het einde van je dienstverband of uitkering.

Tandarts met administratief baantje?

Een ander belangrijk verschil tussen een particuliere verzekering en een verzekering via het UWV is dat het UWV veel minder rekening houdt met jouw achtergrond bij het zoeken naar een vervangende baan. Als je tandheelkunde hebt gestudeerd en je bent altijd tandarts geweest, maar je kunt dat om medische redenen niet meer doen, zoekt het UWV passende arbeid bij jouw situatie. Dat kan bijvoorbeeld ook een administratief baantje zijn. Een particuliere verzekering zal dit nooit doen.

Kortom, er zijn veel verschillende zaken waar je verstandig aan doet op te letten bij het afsluiten van een AOV. Besteed hier aandacht aan, want het kan van grote invloed zijn op jouw inkomen als je arbeidsongeschikt wordt. Lees je dus goed in of laat je voorlichten door een financieel adviseur.

Lees hier meer over alle soorten AOV’s voor zzp’ers van Allianz.