20161004-201812-ondernemersevent_heuvelrug

Peter Bargon (KvK) neemt plaats in jury FOTY Awards

8 vragen aan Peter Bargon, directeur landelijke dienstverlening bij de KvK

Graag stellen wij u voor aan jurylid Peter Bargon, directeur landelijke dienstverlening bij de Kamer van Koophandel. In zijn rol richt Peter zich vooral op de dienstverlening voor zzp’ers en het Klein MKB. Hij heeft zich eraan gecommitteerd een moderne en relevante dienstverlening neer te zetten die past bij deze tijd, met een duidelijke toegevoegde waarde voor ondernemers, die hen ondersteunt in hun ambities om zich te ontwikkelen en te groeien. Peter is zelf ook ruim elf jaar ondernemer geweest en heeft met een partner drie ICT-bedrijven opgericht.

Kunt u ons iets vertellen over uw activiteiten? Op welke wijze bent u actief in en/of betrokken met de zzp-markt?
Ik ben werkzaam als Directeur Landelijke Dienstverlening bij de Kamer van Koophandel, waarbij ik me o.a. richt op de dienstverlening voor zzp’ers.

Wat is/zijn de reden(en) dat u als jurylid actief bent bij de FOTY Awards?
Ik voel me als oud-ondernemer erg betrokken bij het ondernemerschap en de grootste groep startende ondernemers (ca. 90%) begint als zzp’er.

Bij de FOTY Awards ontvangen deelnemers online referenties van klanten. Hoe belangrijk is het volgens u dat freelancers, interim professionals en zzp’ers hun kwaliteit bewijzen via online referenties?
Online referenties van klanten bevestigen je kennis en kunde, maar ook de kwaliteit van je werk. Dit is uiteraard van belang om nieuwe klanten betrouwbare inzichten te geven van je kwaliteiten en kan daarmee dus het verschil maken tussen wel of geen opdracht.

Welke rol zouden input, feedback en suggesties volgens u moeten hebben voor freelancers, interim professionals en zzp’ers?
Met behulp van goede input, feedback en suggesties kan de zzp’er zich verder verbeteren en ontwikkelen. Het gevolg is een betere performance en inzetbaarheid die zorgt voor continuïteit.

In hoeverre zouden opdrachtgevers en intermediairs kwaliteit (meer) in overweging moeten nemen tijdens aanbestedings- en/of inhuurprocessen waarbij freelancers, interim professionals en zzp’ers betrokken zijn?
Binnen aanbestedings- en/of inhuurprocessen wordt nog te weinig aandacht besteed aan de persoonlijke kwaliteiten c.q. vaardigheden van freelancers, interim professionals en zzp’ers die juist van belang zijn voor de ‘fit’ met een organisatie.

Waaraan moet een finalist of winnaar van de FOTY Awards volgens u voldoen?
De winnaar moet een échte ondernemer zijn, dus iemand met lef, overtuigingskracht, creativiteit en onderscheidend, bijvoorbeeld met een nieuw businessmodel of door innovatie.

Waarop gaat u (extra) letten tijdens het juryberaad van de FOTY Awards?
De échte ondernemer, dus ik let op persoonlijkheid, overtuigingskracht, creativiteit en onderscheidend vermogen.

Hebt u tot slot nog een tip voor freelancers, interim professionals of zzp’ers?
Steeds meer opdrachtgevers maken gebruik van een zogenaamde pre-employment screening (PES). Zorg dus dat je basis op orde is, zoals CV, diploma’s, certificaten en referenties.