Header-deal-Knab

Jurylid Boris Lange

“Toekomst hebben en ambitieus zijn”

Jurylid Boris Lange

Content creator en Freelancer of the Year 2017

Graag stellen wij je voor aan Boris Lange. Boris is al tien jaar actief als presentator en (film)maker van internetcampagnes voor grote merken als Calvin Klein, Discovery Channel en Tele2. In april 2017 is Boris verkozen tot Freelancer of the Year. Een mooie bekroning op zijn werk.

Kun je ons iets vertellen over jouw activiteiten? Op welke wijze ben je actief in en/of betrokken met de zzp-markt?
Ik maak video’s voor merken en bedrijven. Die presenteer ik ook. Dit noem je branded content. Meestal doe ik dit voor online.

Wat is/zijn de reden(en) dat je als jurylid actief bent bij de FOTY Awards?
Vorig jaar heb ik de FOTY Awards gewonnen. Nu ben ik gevraagd om jurylid te zijn.

Bij de FOTY Awards ontvangen deelnemers online referenties van klanten. Hoe belangrijk is het volgens jou dat freelancers, interim professionals en zzp’ers hun kwaliteit bewijzen via online referenties?
Het is altijd belangrijk om goede referenties te krijgen. Wie je ook bent, wat je ook doet. Bevestiging drukt een stempel op je werk. En als dit snel en digitaal kan, dan is dat natuurlijk al helemaal geweldig.

Welke rol zouden input, feedback en suggesties volgens jou moeten hebben voor freelancers, interim professionals een zzp’ers?
Als freelancer moet je voor alle opbouwende kritiek open staan. Vervolgens moet je zelf kijken wat je ermee wilt doen.

In hoeverre zouden opdrachtgevers en intermediairs kwaliteit (meer) in overweging moeten nemen tijdens aanbestedings- en/of inhuurprocessen waarbij freelancers, interim professionals en zzp’ers betrokken zijn?
Kwaliteit moet altijd in overweging worden genomen. Dit staat daarom voorop. Dat is de reden dat je ingehuurd wordt door een opdrachtgever.

Waaraan moet een finalist of winnaar van de FOTY Awards volgens jou voldoen?
De winnaar moet een goed lopende zaak hebben, toekomst hebben en ambitieus zijn. Het zou leuk zijn als hij of zij in korte tijd concreet kan uitleggen wat diegene doet. Een winnaar moet de jury en het publiek meteen al het gevoel geven dat hij of zij de Freelancer of the Year is.

Waarop ga je (extra) letten tijdens het juryberaad van de FOTY Awards?
Ik merk dat ik als jurylid bij pitch wedstrijden, heel erg enthousiast word van iemand die overtuigd is van zijn of haar eigen idee. Hoe enthousiaster en vlotter een idee gebracht wordt, hoe beter.