Header-deal-Knab

Jurylid Niels van Berkel

“Niet vanuit jezelf maar vanuit je doelgroep denken”

Jurylid Niels van Berkel

Directeur/eigenaar Planet Interim

Graag stellen wij je voor aan Niels van Berkel, directeur/eigenaar van Planet Interim. Niels is sinds 1999 actief in arbeidsbemiddeling. Met name als directeur bij Michael Page en Page Executive, onderdelen van het beursgenoteerde Page Group. De bemiddeling van interim professionals was daarbij een belangrijk deel van zijn verantwoordelijkheden. In 2010 is Niels gestart met Planet Interim dat de match tussen interim-/zzp-professionals en hun opdrachtgevers faciliteert.

Kun je ons iets vertellen over jouw activiteiten? Op welke wijze ben je actief in en/of betrokken met de zzp-markt?
Sinds 1999 ben ik actief in arbeidsbemiddeling. Met name als directeur bij Michael Page en Page Executive, onderdelen van het beursgenoteerde Page Group. De bemiddeling van interim professionals was daarbij altijd een belangrijk deel van mijn verantwoordelijkheden. Door die ervaringen weet ik dat gespecialiseerde bemiddelingsorganisaties waarde kunnen toevoegen aan de interimmarkt.

Ik weet echter ook dat in veel gevallen zzp’ers en hun opdrachtgevers, elkaar eenvoudig rechtstreeks zouden moeten kunnen vinden. Ik ben ervan overtuigd dat in minstens 50% van de gevallen door opdrachtgevers bemiddelingsfees worden betaald terwijl dit niet nodig is. Dat gaat ten koste van de inkomsten van zzp’ers. Daar was een goed online matching platform voor nodig. Daarom ben ik in 2010 gestart met Planet Interim dat de match tussen interim-/ zzp-professionals en hun opdrachtgevers faciliteert.

Wat is/zijn de reden(en) dat je als jurylid actief bent bij de FOTY Awards?
FOTY is het waard om gesteund te worden doordat freelancers onderling zo verschillend zijn maar toch met dezelfde soort uitdagingen worden geconfronteerd. Freelancers kunnen daarom veel van elkaars ervaringen leren. FOTY biedt daar een uitstekend podium voor!

Bij de FOTY Awards ontvangen deelnemers online referenties van klanten. Hoe belangrijk is het volgens jou dat freelancers, interim professionals en zzp’ers hun kwaliteit bewijzen via online referenties?
Uiterst belangrijk. Betrouwbare referenties geven houvast bij selectie omdat iedereen zichzelf terecht op de meest voordelige manier verkoopt. Referenties onderbouwen dat. Kandidaten met uitstekende referenties zullen in mijn ogen altijd een streepje voor hebben t. o. v. kandidaten die niet die moeite nemen om hun eerdere prestaties in referenties om te zetten. Het geeft in mijn ogen ook aan hoe serieus je jezelf als professional en ondernemer neemt.

Welke rol zouden input, feedback en suggesties volgens jou moeten hebben voor freelancers, interim professionals een zzp’ers?
Een zeer grote rol mits de referenties, zoals bijvoorbeeld ook bij Planet Interim, alleen gelinkt zijn aan concrete prestaties als uitgevoerde opdrachten en uitgeoefende functies en dus niet te algemeen of vrijblijvend zijn. Daarbij is hoor en wederhoor belangrijk en moet de interim professional eerst akkoord kunnen gaan met de review of aanbeveling voordat geplaatst wordt. Anders loop je het risico dat persoonlijke issues of lichtgeraakte zielen online het beeld gaan bepalen.

In hoeverre zouden opdrachtgevers en intermediairs kwaliteit (meer) in overweging moeten nemen tijdens aanbestedings- en/of inhuurprocessen waarbij freelancers, interim professionals en zzp’ers betrokken zijn?
Er wordt sowieso te veel op prijs geselecteerd, alsof het om potloden en pennen gaat. Daarnaast zou ieder inhuurproces maatwerk moeten zijn. Waarom? Omdat het hier om mensen gaat en daarbij zou in mijn ogen kwaliteit altijd op de eerste plaats moeten komen. Een uitstekende professional verdient zichzelf altijd meer dan terug.

De zweem van gedegenheid wordt bij aanbestedingen met name gecreëerd door een enorme in te vullen papierwinkel waarbij freelancers altijd het onderspit delven. Ondernemers hebben daar geen tijd voor, grote ondernemingen wel. Gevolg is dat alleen organisaties aanbestedingen winnen die even bureaucratisch zijn als diegene die ze uitschrijft.

Waaraan moet een finalist of winnaar van de FOTY Awards volgens jou voldoen?
Het mooiste is als de eigen persoonlijkheid van de ondernemer doorklinkt in zijn of haar propositie. Freelancers zijn immers eenpitters die normaal gesproken worden geselecteerd op basis van prestaties, hun aanbod, prijs én hun persoonlijkheid. Als je meer van hetzelfde biedt zoals in de rest van jouw markt al lang gebruikelijk is, dan maak je niet veel kans om positief op te vallen. Het aanbod moet altijd beantwoorden aan de vraag van potentiële opdrachtgevers: “waarom zou ik jou nu inhuren of je product kopen?”

Waarop ga je (extra) letten tijdens het juryberaad van de FOTY Awards?
De kwaliteit die wel of niet in hun propositie doorklinkt. Straalt de wil om te winnen, de wil om de klant blij te maken er vanaf? Iemand die zich er te makkelijk vanaf maakt, ook al is de idee of het aanbod nog zo goed, zal bij mij niet winnen.

Heb je tot slot nog een tip voor freelancers, interim professionals of zzp’ers?
Houd altijd in je achterhoofd: “What is in it for them?” in goed Nederlands. Niet vanuit jezelf maar vanuit je doelgroep denken. Dus wat is ‘what’ en wie is ‘them’? Wie is je doelgroep en waarom zijn ze blij met jouw werk? Als je dat niet simpel kunt beantwoorden moet je nog even doordenken voordat je de markt op gaat.