Header-deal-Knab

Jurylid Stef Witteveen

“Feitelijk draait het 100% om kwaliteit”

Jurylid Stef Witteveen

Raad van Advies van Uniforce Group

Graag stellen wij je voor aan Stef Witteveen. Stef is sinds 2013 actief in de Raad van Advies van Uniforce Group en publiceert regelmatig columns over zzp-kwesties.

Kun je ons iets vertellen over jouw activiteiten? Op welke wijze ben je actief in en/of betrokken met de zzp-markt?
Vanaf 2013 ben ik als adviseur/interim manager actief. Mijn expertises zijn groeimanagement, HR-management, M&A, flexibilisering en outsourcing. Daarvoor ben ik 15 jaar actief geweest als ceo in de uitzend- en outsourcing sector, waarvan 10 jaar in het buitenland (Belgie, USA, Spanje, Luxemburg). Ik heb daarom verschillende arbeidsmarkten in de ontwikkelde wereld goed kunnen leren kennen. Vanaf 2013 ben ik actief in de Raad van Advies van Uniforce Group en publiceer ik regelmatig columns over zzp-kwesties.

Wat is/zijn de reden(en) dat je als jurylid actief bent bij de FOTY Awards?
In tegenstelling tot onze ouders en grootouders, zullen onze kinderen en kleinkinderen zich in hun professionele leven vaak meerdere keren opnieuw moeten uitvinden. Ik vind dat de instituten in onze wereld daar nog onvoldoende op zijn ingericht en het lukt dan ook lang niet iedereen. Met een initiatief als FOTY kunnen we stimulerende voorbeelden laten zien van professionals die durven en kunnen meeveranderen. Die voorbeelden hebben we nodig en daar werk ik graag aan mee.

Bij de FOTY Awards ontvangen deelnemers online referenties van klanten. Hoe belangrijk is het volgens jou dat freelancers, interim professionals en zzp’ers hun kwaliteit bewijzen via online referenties?
Dat weet ik niet precies. Het lijkt me heel belangrijk in deze tijd, maar het zal vermoedelijk ook afhangen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van die referenties.

Welke rol zouden input, feedback en suggesties volgens jou moeten hebben voor freelancers, interim professionals een zzp’ers?
Die zullen schaars zijn en wel heel belangrijk, want niemand kan zonder de inbreng van een ander. Voor freelancers betekent dit dat ze er zelf actief naar op zoek zullen moeten gaan.

In hoeverre zouden opdrachtgevers en intermediairs kwaliteit (meer) in overweging moeten nemen tijdens aanbestedings- en/of inhuurprocessen waarbij freelancers, interim professionals en zzp’ers betrokken zijn?
Feitelijk draait het 100% om kwaliteit, want elke prijs kan worden terugverdiend of gerechtvaardigd met de juiste kwaliteit.

Waaraan moet een finalist of winnaar van de FOTY Awards volgens jou voldoen
Betrouwbaarheid, toegankelijkheid, liefde voor het vak, initiatiefrijk, uniek.

Waarop ga je (extra) letten tijdens het juryberaad van de FOTY Awards?
Het unieke van de propositie.

Heb je tot slot nog een tip voor freelancers, interim professionals of zzp’ers?
Stel je kwetsbaar en zelfverzekerd op.