Header uitgelicht

Freelancer Danka Husken uitgelicht

“Blijf in verbinding met jezelf, houd vast aan kernverlangen”

Als mandalacoach helpt Danka Husken vrouwelijke ondernemers en professionals in een één op één setting of in groepen hun bijzondere waarde te ontdekken en hun overtuigingen te onderzoeken. Als Mandala Expert heeft Danka het Educatief Mandala Instituut en de driejarige opleiding tot Mandala & Numerologie docent opgezet en tevens is zij schrijfster van acht boeken. Wij interviewden Danka over het ondernemerschap en haar deelname aan de FOTY Awards.

Hoe en waarom ben je ondernemer geworden?

Ik ben ondernemer geworden omdat ik inzag hoe belangrijk het is om als vrouw in de wereld te staan en volledig deel te nemen aan leven. Dat betekent voor jezelf opkomen, in je levensonderhoud voorzien maar vooral: je passie leven, leven voor datgene waar je hart ligt. Omdat dit in mijn vakgebied niet zo makkelijk onder is te brengen heb ik mijn eigen Educatief Mandala Instituut geïnitieerd. Daar kan ik alles wat ik belangrijk vindt om mensen te inspireren, een ontwikkelingsweg te gaan en te leren door ervaring, in leggen.

Wat doe je precies en voor wie?

Mijn school/opleiding is een kortberoepsonderwijs HBO-instituut en staat geregistreerd bij het CRKBO. Momenteel ben ik bezig om ook geaccrediteerd te worden voor de opleiding in drie lesjaren, nascholingen en Masterclasses. Mijn werk is mensen te stimuleren hun eigen ontwikkeling en regie over het eigen leven zelf in de hand te nemen en verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun leven aan te gaan. Omdat je lichaam, ziel en geest direct reageert op hoe je omgaat met ervaringen is de manier van het mandalatekenen van grote invloed. Door je brein te voeden met positieve ervaringen vanuit een eigen ruimte (de cirkel), ben je in staat je overtuigingen bij te stellen en zo nodig te veranderen. Je brengt als het ware die drie elementen in jezelf tot leven, laat het aankomen in je celweefsel en je brein en kunt er vanuit je hand – hart – hoofd verbinding mee maken. Ik werk veel en graag met professionals uit onderwijs, zorg en bedrijven om hen tools te geven die ze voor zichzelf en later in hun eigen beroep kunnen toepassen.

Ik gebruik daarvoor verschillende methodes maar Tekentaal – Mandala & Numerologie in de vorm van beeldtaal is daarvan het allerbelangrijkste element. Mindfulness, gedachtekracht leren toepassen, lichaamsintelligentie en Quantum Touch zijn aanvullende methoden die helpen om je zelf beeld te versterken en beter in je vel te zitten.

Waarom doe je mee aan de FOTY Awards?

Ik vind het elke keer weer een uitdaging om mee te doen, het is leuk en uitdagend en ook een ijkpunt voor mijn eigen ontwikkelingsproces. Waar sta ik nu en hoe kan ik met mijn mooie en bijzondere vakgebied de BV Nederland op het gebied van Zorg en Welzijn dienen? De Vereniging Tekentaal waar ik als Registertherapeut RBCZ en bestuurslid mijn bijdrage lever en Psychosociaal-digitaal, waar ik publiceer over mijn vakgebied, is bezig met een transitie om meer bekendheid te krijgen op het gebied van Beeldend werken en ook dat maakt deelname aan de Foty Awards aantrekkelijk. Zo werkt mijn invloed door op het grotere geheel en sta ik ook de Vereniging en al haar leden ten dienste.

Wat maakt jou uniek ten opzichte van andere ondernemers?

Het unieke van mijn onderneming is dat deze  gestoeld is op jarenlange ervaring – eerst voor mijzelf – en dan naar buiten: naar kinderen, jong volwassenen, volwassenen en ouderen. Ook is het uniek omdat ik iets heb neergezet wat er nog niet was, in de vorm van mijn Mandala & Numerologie Instituut, dat opleidt tot docent/coach. Waarbij ik ook even wil vermelden dat ik acht boeken over dit onderwerp heb geschreven waarvan er één zeer succesvol was en meer dan 10.000 verkochte exemplaren heeft opgeleverd. Ik kan er mijn droom in tot uitdrukking brengen en leven. Mijn grootste droom is om voor kinderen uit alle culturen betekenis en zinvol bezig zijn te stimuleren, zodat ze altijd iets hebben om op terug te vallen, ook als het leven even heel moeilijk wordt. Vele docenten, coaches en therapeuten werken samen aan iets unieks, dat aansluit bij wat nu op dit moment in de samenleving gaande is: een nieuw bewustzijnsproces in ieder mens, groep en bedrijf wakker te maken en tot bloei te brengen, zodat we anders naar het leven gaan kijken en meer kiezen voor een goede levensstijl. Lifestyle coaches zijn momenteel zeer gevraagd en wij als tekentaal docenten/coaches/therapeuten begeven ons op dat vlak en werken heel direct fysiek, geestelijk en psychisch met onze cliënten. We brengen hen in een ervaringsmodus om het eigen zelfbeeld te bekrachtigen en de eigen waarde te leren kennen.

Hoe kom je aan klanten en waar zitten jouw klanten?

Mijn klanten zitten overal: in Nederland, maar ook daarbuiten, in België, Duitsland, Zwitserland en Engeland. Ook soms Amerika en Australië. Ik schrijf naast Nederlandse blogs ook Engelstalige blogs op LinkedIn, die door vele mensen worden gelezen en geprezen. Ook mijn boeken dragen bij tot herkennen van een verlangen naar zingeving en authenticiteit. Ik schrijf op Facebook en heb een Twitter account, social media is niet meer weg te denken uit ons leven en helpt ons opnieuw in verbinding te gaan, Mensen in het onderwijs en zorg, maar ook jongere aankomende ondernemers voelen zich vaak gefrustreerd en willen van mij graag leren hoe je anders met je leven om kunt gaan en beter in je schoenen kunt staan. Omdat ik laat weten dat ook ik die weg ben gegaan en nog steeds ga ben ik, ondanks of misschien juist dankzij mijn leeftijd, een nestor en expert in ontwikkelingsprocessen geworden. Door het spreken hierover vinden studenten en cliënten hun weg naar mij. Momenteel overweeg ik om ook een “Low level” aanbod van mijn cursus online in te zetten. Omdat daarmee ook de cursisten die verder weg wonen kunnen genieten van scholing op dit terrein. Ik lever achtergronden die je niet aangereikt krijgt via eenvoudige mandalacursussen, dus dat maakt deze online cursussen ook weer uniek. Spelend leren en ervaren is hier de opdracht en door het zelf te doen breng je je eigenheid in.

Hoeveel ben je waard per uur?

Mijn waarde per uur beslaat op dit moment tussen de €75 tot €150 per uur (ex BTW) dat is afhankelijk van vraag en aanbod. Een ochtend of middag met mij persoonlijk werken kost al gauw €300 tot €500 en in groepswerk een veelvoudige daarvan. Moet ik daarnaast ook reizen dan worden ook de reiskosten berekend.

Hoe blijf je op de hoogte van je vakgebied?

In ons vakgebied dien je nascholingen te volgen op HBO-psychosociaal terrein. Onze vereniging biedt elk jaar twee nascholingen aan en verder zijn er vele mogelijkheden (RBCZ en LVSC of anderszins) waar je nascholingen kunt volgen.

Wat doe je over 5 jaar?

Over vijf jaar staat mijn school als een geaccrediteerd Tekentaal – EMI instituut, heb ik docenten en medewerkers in dienst en staat de Vereniging Tekentaal als een alom gerespecteerde en gerenommeerde beroepsvakgroep op de kaart. Wij hebben dan als creatieve beeldtaal docenten/coaches en psychosociaal therapeuten de uitdaging gewonnen om erkend, geliefd en wetenschappelijk werkzaam te zijn. Bijdrage ook van het wetenschappelijk werk van Eric Scherder en Robert Dijkgraag (DWDD colleges).

Zelf ben ik dan veel onderweg in binnen- en buitenland om lezingen te geven, schrijf ik nog steeds blogs en boeken over dit mooie vakgebied en geniet van de oogst van mijn liefdevolle hartwerken. Ik adviseer en inspireer nog steeds studenten en collega’s. En… ik (her)schep mijzelf nog iedere dag.

Hoe zie jij je toekomst?

Kijken we naar de ontwikkelingen in deze tijd dan moeten we constateren dat er veel veranderd is en nog veranderen gaat. We zitten in een grote transitie en moeten werkelijk leren omdenken. Deze tijd vormt een grote uitdaging voor iedereen die verder wil met zijn of haar eigen ontwikkeling in de “flow” van het leven en een wereld achter wil laten voor de kinderen die in ieder geval beter, liefdevoller en meer in evenwicht is. Het is geweldig om in deze tijd nog een steentje bij te kunnen en mogen dragen aan een betere wereld – voor jezelf, maar ook voor anderen en vooral voor het Welzijn van BV Nederland en dus ook voor Europa. Op deze manier scheppen we zelf de voorwaarden voor meer liefdevolle aandacht en kunnen we bijdragen aan het (her)scheppen van de positieve levens- en liefdesenergie die voor ieder mens toegankelijk is, mits hij of zij dat zelf wil.

Hoe hou je je werk leuk?

Voor mij is het allerbelangrijkste de keuze die ik maak en waarvoor ik voor de volle 100% ga. En wat mijn werk zo leuk maakt is dat ik zelf steeds gepassioneerd raak en blijf door ook zelf steeds mijn kennis te vergroten, bij te blijven in teken- en beeldtaal via praktijkdagen en vooral te zien wat het geweldige resultaat is wat we in dit werk met onze positieve (her)scheppende psychosociale werkwijze bereiken. Als ik zie hoe graag mensen terugkomen, samen een bondje sluiten, netwerken, whatsappen om te delen en om dit werk voort te zetten en uit te dragen, dan maakt me dat intens blij. Daar ga ik voor, dat wil ik graag nog jarenlang meemaken. Hier hangt letterlijk ‘Mijn Welzijn’ van af en zo (her)schep ik ook iedere dag opnieuw mijn eigen leven.

Wat is jouw belangrijkste tip voor andere freelancers, interim professionals en zzp’ers in Nederland?

Blijf vooral in verbinding met jezelf, houd vast aan je kernverlangen en zie dat jouw passie je werk wordt. Op die manier kun je het heel lang volhouden en blij naar je werk gaan of in je onderneming staan. Hoewel geld een belangrijk element is en ook hoort bij alle vormen van energie blijkt, dat het niet het allerbelangrijkste in je leven is. Dat is dat kleine element dat we geluksgevoel noemen, dat ontstaat wanneer we ons werk kunnen doen vanuit ons hart en dat we oproepen door in verbinding met onze hoogste vorm van energie te zijn en te blijven of het op zijn minst steeds weer opnieuw in onszelf op te roepen. Naast tekenen en scheppend bezig zijn is muziek ook een belangrijk onderdeel dat ons leven zin en inhoud geeft. Gebruik het zodat je gevoed bent en blijft om jouw unieke en authenticiteit te waarborgen.