FOTY header (1440x600)

Verzekerd van inkomen

Hoe ziet jouw inkomen eruit als je ziek wordt?

Check of jij je financiën goed op orde hebt als je (langere tijd) ziek wordt

Als zzp’er ben jij verantwoordelijk voor de inkomsten van jouw bedrijf. Als jij ziek wordt, zijn er geen andere werknemers die het werk van jou over kunnen nemen. Iedere zelfstandig ondernemer is wel zo verstandig om een (kleine) buffer op te bouwen voor een griepje of bijvoorbeeld vakantie. Maar is die buffer ook voldoende als je voor langere tijd niet in staat bent om te werken?

Indekken tegen risico?

Een nadeel van het ondernemerschap is dat je geen recht hebt op een uitkering als je (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent door ziekte of een ongeluk. Dit is een risico dat je loopt als zelfstandig ondernemer. Je kunt je op verschillende manieren indekken tegen dit risico. Een voor de hand liggende manier is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Op die manier hoef je je geen zorgen te maken over je inkomsten als je voor langere tijd niet in staat bent om te werken. Hier zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden.

Aansluiten bij een broodfonds

Een andere optie is het aansluiten bij een broodfonds. Een broodfonds bestaat uit minimaal twintig en maximaal vijftig ondernemers. Het systeem is gebaseerd op vertrouwen. Alle deelnemers van een broodfonds zetten iedere maand geld opzij. Als er iemand in het broodfonds langdurig ziek wordt, krijgt hij van de anderen in zijn of haar fonds iedere maand schenkingen. Deelnemers kunnen zelf afspraken maken over de hoogte van deze schenkingen. Je ontvangt maximaal 2 jaar schenkingen uit een broodfonds. Lees meer over de voor- en nadelen van een broodfonds.

Doe de AOV check

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om zelf te sparen voor het geval je arbeidsongeschikt wordt. Hoe weet je hoeveel je precies nodig hebt en iedere maand opzij moet zetten? Allianz heeft daarvoor een AOV check ontwikkeld: zo kun jij snel checken of jij verzekerd bent van voldoende inkomen als je ziek wordt of een ongeluk krijgt. Met de AOV check kun je aangeven wat je al geregeld hebt en hoe lang je daarmee verwacht te kunnen rondkomen. Allianz geeft inzicht in jouw situatie en geeft aan of het noodzakelijk is om een aanvullende verzekering af te sluiten of bijvoorbeeld meer te sparen.

Geen AOV? Zorg voor een vangnet

Niemand verwacht arbeidsongeschikt te worden, maar het is wel zaak om hier serieus rekening mee te houden. Zelf geld opzij zetten kan een goed alternatief voor een AOV zijn, maar als je al vrij snel na het starten met sparen arbeidsongeschikt wordt, is de kans groot dat je nog niet genoeg hebt gespaard om hier voor langere tijd van te leven.

Zorg dat je op de hoogte bent van de risico’s die je loopt en regel zo nodig iets. Zodat je niet in de bijstand raakt als je wel arbeidsongeschikt wordt en niets hebt geregeld. Het is niet verplicht om je te verzekeren als ondernemer, maar het zorgt er wel voor dat je een prettig vangnet hebt als het wat minder gaat.