Header-deal-Knab

Merlin Melles (fCN) neemt plaats in jury FOTY Awards

8 vragen aan Merlin Melles, CEO en oprichter van fCN

Graag stellen wij u voor aan jurylid Merlin Melles. Merlin is een netwerkster pur sang. Zij legde de basis van haar zakelijke succes op jonge leeftijd onder andere met het oprichten van internationale modeondernemingen. Verder schreef zij voor diverse media, runde een event-business en was actief als binnenhuisarchitecte en commissaris. Naast diverse advies functies is zij onder andere investeerder bij de succesvolle vermogensbeheerder Melles and Partners. Merlin treedt op als bestuurslid van het Amsterdam Museum Fonds en als ambassadrice voor onder andere HDI, dance4life, Stichting Landelijke SOS Alarm Hulpdienst en het Alzheimer genootschap en tal van andere non-profitorganisatie met prachtige netwerken.

Kunt u ons iets vertellen over uw activiteiten? Op welke wijze bent u actief in en/of betrokken met de zzp-markt?
Mijn dagelijkse activiteiten bestaan voornamelijk uit het runnen van mijn netwerkorganisatie fCN. Mijn fCN leden zijn allen parels van ondernemers uit de Nederlandse en wereldwijde economie. Ik prijs mij gelukkig dat ik in de gelegenheid word gesteld hen onderling met elkaar in contact te brengen. fCN is een betrouwbare gouden vijver waarin men onderling op alle vlakken de gunfactor hoog in het vaandel heeft. Binnen fCN hebben wij een aantal leden die zzp’er zijn. Deze leden werken op een management fee basis en zijn werkzaam bij MKB, MKB plus en Corporate bedrijven. Binnen het netwerk hebben wij diverse diverse leden uit diverse branches en de zzp’ers zijn een zeer goede aanvulling en zorgen voor een goede diversiteit en dynamiek binnen het ledenbestand.

Wat is/zijn de reden(en) dat u als jurylid actief bent bij de FOTY Awards?
De redenen dat ik als jurylid actief ben bij de FOTY Awards komen deels voort uit mijn ervaring vanuit fCN, waarin ik te maken heb met de diverse branches, waarin mijn leden zich verkeren. Daarnaast heb ik tijdens mijn eerdere loopbaan de nodige ervaring op gedaan, die ik zal kunnen gebruiken tijdens mijn juryoordeel in de FOTY Awards. Ik leer nog steeds veel van de focus die mijn fCN-leden drijft om hun business te runnen. Ik ben dan ook enorm geïnteresseerd in de verhalen achter de finalisten en de motivatie die hen heeft gebracht waar ze nu staan.

Bij de FOTY Awards ontvangen deelnemers online referenties van klanten. Hoe belangrijk is het volgens u dat freelancers, interim professionals en zzp’ers hun kwaliteit bewijzen via online referenties?
Het is voor freelancers, interim professionals en zzp’ers zeer belangrijk om hun kwaliteit te bewijzen via online referenties. Zelfs in de huidige economie tussen de prijsvechters blijft het enorm belangrijk om kwaliteit te waarborgen en niet alleen op de prijs te concurreren.

Welke rol zouden input, feedback en suggesties volgens u moeten hebben voor freelancers, interim professionals en zzp’ers?
Input, feedback en suggesties spreken een ondersteunende, maar deels ook leidende rol. Voor zzp’ers zijn reviews en feedback enorm belangrijk, immers mond-tot-mondreclame is voor hen het ultieme visitekaartje.

In hoeverre zouden opdrachtgevers en intermediairs kwaliteit (meer) in overweging moeten nemen tijdens aanbestedings- en/of inhuurprocessen waarbij freelancers, interim professionals en zzp’ers betrokken zijn?
In mijn ogen moet kwaliteit altijd in overweging genomen worden tijdens aanbestedings- en/of inhuurprocessen.

Waaraan moet een finalist of winnaar van de FOTY Awards volgens u voldoen?
De winnaar van de FOTY Awards moet volgens mij voldoen aan voldoende zakelijke kennis, maar daarnaast kijk ik ook graag naar op welke wijze men de zaken bedrijft. Ook ben ik erg benieuwd naar de focus, het vakmanschap en de drive van de finalisten.

Waarop gaat u (extra) letten tijdens het juryberaad van de FOTY Awards?
Per finalist zal ik kijken en vergelijken waarin hij/zij uitmunt. Daarnaast ben ik erg benieuwd naar wat zijn/haar denkwijze is, wat voor resultaten worden er met het bedrijf geboekt en zijn de werkzaamheden die de finalist beoefend uniek. Ik wil de passie in de finalist kunnen ontdekken.

Hebt u tot slot nog een tip voor freelancers, interim professionals of zzp’ers?
Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken maar in mijn ogen is focus enorm belangrijk. Je hebt een drijfveer en de juiste spirit nodig om je doelen te bereiken en om te kunnen groeien in het leven, dus nogmaals mijn tip is: focus focus focus.