Header uitgelicht

Freelancer Monique van Heesch-Webers uitgelicht

“Doe waar je goed in bent!”

Monique van Heesch-Webers werkt als zorgondernemer in de omgeving Sittard. Dit doet ze al 16 jaren met heel veel plezier. Haar sociale, ontspannen houding, vol energie en enthousiasme zijn van onschatbare waarde voor het geluk en tevredenheid dat ze ervaart in haar werk en privéleven, uitstralend naar haar omgeving! Wij interviewden Monique over het ondernemerschap en haar deelname aan de FOTY Awards.

Hoe en waarom ben je ondernemer geworden?

Ik ben ondernemer geworden omdat geniet ik van de vrijheid die ik neem om buiten de kaders te denken én te handelen! Dat is de rode draad in mijn ondernemerschap. Ik ben ondernemer geworden door me in te schrijven bij KVK, lef en doorzettingsvermogen te tonen en te investeren in mijn persoonlijke- en professionele ontwikkeling!

Wat doe je precies en voor wie?

Als verpleegkundige ondersteun ik mensen bij wat ze niet meer kunnen. Maar ik luister ook naar wat zij wél kunnen, waar ze blij van worden, wat hun leven zin geeft. Samen bepalen we wat mijn zorgvrager nodig heeft om zich prettig, gezond en gezien te voelen. Tevens organiseer ik bijeenkomsten waar thema`s als positieve gezondheid in relatie tot ondernemen of zorg centraal staan. In december 2017 startte ik een burgerinitiatief, waarin ik mensen verbind met elkaar, maar ook met ondernemers en sociale partners uit de wijk. In persoonlijke gesprekken inspireer ik wijkbewoners hun kwaliteiten in te zetten voor buurtgenoten. Om een wijk te creëren waarin mensen elkaar kennen en kwetsbare wijkbewoners eerder hulp durven vragen. Op LinkedIn en Facebook vertel ik over kleine momenten van geluk bij mijn zorgvragers achter de voordeur. Ik zoek politici en beleidsmakers op om ze te inspireren met mijn verhaal. En op die podia ontmoet ik ook weer creatieve en maatschappelijk gedreven professionals met wie ik samen verder kan bouwen. Dit alles doe ik voor mensen met vragen betreffende zorg of welzijn. Ik hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij duurzaamheid centraal staat! Dit draagt mijns inziens bij aan een gelukkige, gezonde samenleving waardoor zorgkosten en tekort aan zorgpersoneel beperkt kunnen worden.

Waarom doe je mee aan de FOTY Awards?

Ik doe mee aan de FOTY Awards omdat ik dankbaar en trots ben, dat een oud-collega mij hiervoor nomineerde. Ik ervaar het als een kroon op mijn onderscheidende werk als zorgondernemer, zie het als een mooie kans om middels deze zichtbaarheid andere mensen te inspireren met mijn ideeën en verhaal.

Wat maakt jou uniek ten opzichte van andere ondernemers?

*Mijn creatieve, betrokken manier van zorg verlenen waarbij ik uitga van de mogelijkheden van de zorgvrager.

*Mijn strategie: niet klagen, maar nieuwe ontwikkelingen open en alert tegemoet treden. Hierdoor behoor ik tot de weinige zzp’ers in de zorg die gecontracteerd is door de twee belangrijkste zorgverzekeraars in mijn regio!

*Het burgerinitiatief dat ik startte waarvoor ik in 2018 genomineerd werd als Erelid van de Vereniging Limburg, het platform voor een vitale provincie.

*Ik ben onderscheidend door Positief gezond werken en investeren in warme verbindingen, waardoor ik over een enorm netwerk beschik binnen en buiten de zorgsector.

*Mijn gedrevenheid en leergierigheid om te investeren in mijn persoonlijke- en professionele ontwikkeling.

*Mijn nominatie voor “Freelancer of the Year 2020”

Hoe kom je aan klanten en waar zitten jouw klanten?

Mijn klanten bereiken mij door mond-tot-mond reclame. Zij bellen mij nadat ze mijn telefoonnummer hebben ontvangen van tevreden mensen uit hun omgeving. Mijn klanten zijn mensen die thuis wonen en persoonlijke zorg en/of verpleging nodig hebben, wonend in de gemeente Sittard-Geleen. Klanten die mij benaderen voor het organiseren van een bijeenkomst, doen dit na positieve berichten van netwerkpartners of berichten die ze lazen op social media.

Hoe blijf je op de hoogte van je vakgebied?

* volgen van bijscholingen, zowel theoretisch als praktische verpleegtechnische vaardigheden.

* middels het lezen van vakliteratuur (abonnement Nursing) en online toetsen.

* lidmaatschap branchevereniging Solopartners en beroepsvereniging V&VN (incl. magazine).

* lezen van interessante artikelen/bijdragen op LinkedIn.

* overleg/intervisie met “collega” zzp’ers of andere netwerkpartners.

* actieve deelname als ambassadeur Positieve Gezondheid in ambassadeursnetwerk Limburg Positief Gezond en het volgen van inspiratiesessies.

* deelname aan bijeenkomsten Coöperatie Verbindend Leiden.

Wat doe je over 5 jaar?

Over 5 jaar verleen ik `s morgens en zo nodig op andere momenten, zorg aan mensen die behoefte hebben aan verzorging of verpleging in de thuissituatie. `s Middags ondersteun ik, op een laagdrempelige manier, mensen in de wijk bij hun hulpvragen middels het verbinden van hulpvragers en hulpaanbieders gebruik makend van hun talent. In de omgeving zal ik fungeren als een zorg/welzijnsprofessional die anderen stimuleert en motiveert in het uitrollen van deze visie, in alle nabijgelegen wijken/dorpen. Ik organiseer bijeenkomsten in de wijk, over onderwerpen waarvan de inwoners kenbaar maken daar behoefte aan te hebben.

Hoe zie jij jouw toekomst?

“EEN STRALENDE LACH, EEN BAK ENERGIE EN TWINKELENDE OGEN” als ondernemer waarbij ik meer preventief werk, met de focus op gezondheidszorg en minder op ziektezorg.

Hoe houd jij je werk leuk?

Door te blijven doen wat wél kan! Door persoonlijke gesprekken inspireer ik wijkbewoners hun kwaliteiten in te zetten voor buurtgenoten. Om een wijk te creëren waarin mensen elkaar kennen en kwetsbare wijkbewoners eerder hulp durven vragen. Dat is wat mij betreft de manier waarop we in Nederland maatschappelijke problemen als armoede, eenzaamheid en vergrijzing het hoofd kunnen bieden. Het wijkplatform en huisartsenpraktijk werken enthousiast met mij samen om dit voor elkaar te krijgen.

Wat is jouw belangrijkste tip voor andere freelancers, interim professionals en zzp’ers in Nederland?

Doe waar je goed in bent en laat taken die je veel energie kosten, door andere mensen doen! Maak gebruik van ieders talent!